Akutní stavy u dětí

Kurz první pomoci zaměřený na řešení nejčastějších akutních stavů u miminek a dětí do 12 let. Naučíme vás reagovat na situace bezprostředně ohrožující život dítěte. Ukážeme si jak rozeznat závažnost zdravotního stavu dětí a jak adekvátně reagovat.

Popíšeme rozdílnosti a specifika dětského pacienta a probereme také jak pomoci dusícím se dětem. Přiblížíme systém odborné péče a fungování zdravotnické záchranné služby.

Po absolvování tohoto kurzu, byste měli s klidem a jistotou řešit většinu zdravotních potíží vašich ratolestí.

Kurz je veden odbornými lektory, zdravotníky záchranné služby dle platných metodik a nejnovějších  léčebných standardů a postupů.  Klademe důraz na praktickou část!

Stručný popis obsahu:                                                                                                                                                   

 • význam laické první pomoci, trendy, bezpečné postupy a specifika dětských pacientů
 • systém záchranné služby, tísňové linky, jejich aktivace a komunikace
 • záněty dýchacích cest, astmatické záchvaty, bezvědomí, laryngitidy, zvýšené teploty, dehydratace
 • bodnutí hmyzem, alergické reakce, anafylaktické šoky
 • popáleniny, opařeniny, úpal, úžeh, omrzliny
 • požití nevhodné látky, předmětu, tekutiny, otravy
 • křeče, epilepsie, absence, záchvaty
 • krvácení z nosu, odřeniny, rány, zlomeniny, přestávka v dýchání, tonutí, dušení
 • selhání oběhu, resuscitace dětí, obnovení životních funkcí, masáž hrudníku
 • význam a použití automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v laické první pomoci
 • odstraňování cizích těles z dýchacích cest, manévry, komunikace s dítětem

V průběhu kurzu uvidíte a vyzkoušíte:

 • praktické video a audio ukázky
 • vyšetření a diagnostika základních životních funkcí
 • komunikace s tísňovou linkou zdravotnického operačního střediska
 • nácvik život zachraňujících technik u dětí, detekce vědomí a zprůchodnění dýchacích cest, manévry k odstranění cizích těles z dýchacích cest
 • nácvik kardiopulmonální resuscitace dětí a vypuzování cizích předmětů na modelech
 • použití AED v algoritmu první pomoci
 • Diskuze, poradna, doporučení zdravotnického vybavení apod.

Cena za kurz: 499 Kč/osoba ( zahrnuje: výuku, veškeré pomůcky, certifikát)

 

Přihlásit se na kurz

Podmínky zrušení:

V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 2 dny před jeho začátkem anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz.