Učební osnova akreditovaného kurzu MŠMT Zdravotník zotavovacích akcí

Osnova kurzu:

 

Zásady poskytování první pomoci

 • význam laické první pomoci
 • záchranné složky systému IZS
 • povinnosti jednotlivých složek záchranného systému
 • dodržování bezpečnosti u poskytování PP
 • linky tísňového volání, komunikace s dispečerem (praktická simulace)
 • první pomoc a legislativa

Zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci

Základy fyziologie

 • oběhová soustava
 • dýchací soustava
 • nervová soustava
 • trávicí soustava
 • pohybová soustava
 • vylučovací soustava

Postupy při poskytování první pomoci

 • základní zásady a postupy
 • zhodnocení stavu pacienta  (praktická simulace)

Kardiopulmonální resuscitace

 • základy, zahájení, ukončení
 • nácvik zprůchodnění dýchacích cest  (praktická simulace)
 • nácvik nepřímé srdeční masáže  (praktická simulace)
 • nácvik umělého dýchání  (praktická simulace)
 • kardiopulmonální resuscitace dětí  (praktická simulace)
 • etické aspekty neodkladné resuscitace

Krvácení

 • zevní krvácení
 • vnitřní krvácení
 • krvácení z tělních otvorů
 • nácvik zastavení tepenného a žilního krvácení  (praktická simulace)
 • nácvik zastavení krvácení u amputované končetiny  (praktická simulace)

Šokové stavy

 • druhy šoků
 • příznaky šoků
 • protišoková opatření

Poruchy vědomí

 • kvalitativní poruchy vědomí
 • kvantitativní poruchy vědomí

Úrazy teplem a chladem

 • popáleniny
 • úpal, úžeh
 • podchlazení
 • omrzliny

Úraz elektrickým proudem

 • úraz elektrickým proudem
 • zásah bleskem

První pomoc při tonutí (praktický nácvik v bazénu)

Rány

 •  rozdělení ran
 • "čisté" rány
 • "znečištěné" rány
 • cizí těleso v ráně
 • částečná nebo úplná amputace končetin
 • poranění zvířaty

Obvazové techniky

 • materiál ke krytí ran
 • tlakové obvazy (praktická simulace)
 • obvazy horní končetiny (praktická simulace)
 • obvazy dolní končetiny (praktická simulace)
 • obvaz hlavy (praktická simulace)

Poranění kostí a kloubů

 • zavřené zlomeniny
 • otevřené zlomeniny
 • provizorní fixace zlomenin

Poranění hlavy

 • poranění hlavy se zachováním vědomí
 • poranění hlavy doprovázené bezvědomím (praktická simulace)
 • otevřená mozkolebeční poranění
 • poranění obličejové části hlavy

Poranění páteře hrudníku a břicha

 • poranění páteře
 • zavřená poranění hrudníku
 • otevřená poranění hrudníku
 • zavřená poranění břicha
 • otevřená poranění břicha
 • náhlé bolesti břicha
 • nácvik transportu u poranění páteře (praktická simulace)

Otravy, alergické reakce

 • otrava potravinami včetně hub
 • otrava léky
 • otrava alkoholem
 • požití jiných nebezpečných látek (kyseliny, zásady)
 • otrava oxidem uhelnatým
 • alergické reakce

Náhle vzniklé stavy spojené s chronickým onemocněním

 • astma bronchiale, CHOPN
 • AIM, CMP, diabetes, epilepsie

Vedení zdravotnické dokumentace

Hygiena a epidemiologie

 

 

ZPĚT NA KURZ