Otázky a odpovědi

 • Q.Když se přihlásím do kurzu, jak se dozvím kdy a kde se koná a co si vzít s sebou?

  A.Všem přihlášeným účastníkům zasíláme (pokud není uvedeno jinak) cca týden před zahájením kurzu oraganizační pokyny, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace ke kurzu.

 • Q.Mohu vzít s sebou na kurz svoje dítě?

  A.Obecně nedoporučujeme brát s sebou na kurzy děti, protože logicky nedokáží být po celou dobu kurzu v klidu a většinou potom ruší nejen rodiče, ale hlavně ostatní účastníky. Je potřeba toto zvážit i s ohledem na ostatní a řešíme to individuálně.

 • Q.Jak dlouho platí certifikát Zdravotníka zotavovacích akcí nebo Člena první pomoci?

  A.Vystavené osvědčení má podle stávající legislativy neomezenou platnost. Doporučujeme však po 4 – 5 letech absolvovat obnovovací kurz, protože se průběžně mění postupy první pomoci a co platilo teď nemusí platit stále a je dobré si znovu osvěžit další znalosti.

 • Q.Kdy dostanu certifikát ZZA nebo ČPP?

  A.Osvědčení o absolvování kurzu bývají účastníkům vystavována řádově do týdne po úspěšném ukončení kurzu.

 • Q.Když absolvuji kurz Člena první pomoci, budu moci vyučovat první pomoc v autoškole?

  A.Ano můžete. Tento kurz právě umožňuje pracovníkům autoškol, aby mohli kvalifikovaně vyučovat první pomoc, která je povinnou součástí osnov výuky řidičů v autoškole.

 • Q.Musím mít nějaké předchozí zkušenosti, jestliže chci získat kvalifikaci Člena první pomoci?

  A.Ne nemusíte. Tento kurz vám dá všechny potřebné znalosti, které potřebujete a nemusíte mít vůbec žádné předchozí znalosti první pomoci nebo zdravotnické vzdělání.

 • Q.Když mi ještě v době konání kurzu ZZA není 18 let, mohu ho absolvovat?

  A.Ano můžete kurz absolvovat. Platnost vašeho osvědčení, ale bude až po dovršení 18 let.