O nás

Jsme vzdělávací společnost profesionálních zdravotnických záchranářů, která má za cíl vzdělávat a školit v tématech první pomoci.

Naši lektoři jsou nejen odborníci s pedagogickou průpravou, ale i zkušení zdravotníci aktivně pracující převážně na záchranné službě nebo v oborech urgentní medicíny.

Už od roku 2010 se tento každodenní kontakt s praxí snažíme přenášet i v našich vzdělávacích kurzech na účastníky a klademe velmi velký důraz na praktické dovednosti, abychom naplnili smysl kurzů - nebát se poskytnou první pomoc.

Současné poskytování první pomoci je velmi snadné, rychlé a bezpečné. V našich kurzech pro veřejnost se snažíme vyvracet spoustu mýtů, které provází laickou první pomoc, zbavujeme obav a dáváme jistotu, že dokážete poskytnout kvalitní první pomoc.

V našich kurzech se snažíme přinášet stále nové a zajímavé způsoby učení první pomoci propojením zážitkové formy výuky s nezbytnými teoretickými základy. Pravidelně pořádáme v duchu zážitkové pedagogiky zimní a letní výcvikové Rescue Campy, kde mohou účastníci na reálných situacích uplatnit své nabyté znalosti.

Veškerá výuka probíhá dle metodik platných ERC Guidelines a nejnovějších léčebných poznatků a postupů.

Cílem našich kurzů je naučit zájemce účelně a účinně aplikovat postupy první pomoci vedoucí k záchraně života a stabilizaci postiženého do příjezdu záchranné služby a zároveň je za podpory názorných prezentací, výukových pomůcek, modelových situací a praktických cvičení vybavit dostatkem informací a dovednosti potřebných pro efektivní poskytnutí pomoci.

Důraz je kladen na to, aby účastníci své teoretické znalosti dokázali uplatnit především praxi.

Pro firmy a organizace pořádáme zážitkové teambuildingy první pomoci.

Jsme členy České resuscitační rady a partnery projektu Záchranka.

Odborná školení:

Školíme odborné kurzy a semináře v rámci celoživotního vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků akreditované ČLK, SPL, ČAS, UNIFY a ADH.

Zajišťujeme výuku v rámci specializačního vzdělávání oboru Radiologická fyzika.

Máme speciální vzdělávání pro stomatologická pracoviště.

Učíme ve zdravotnických kurzech akreditovaných MŠMT.

Realizujeme výuku a vzdělávání první pomoci pedagogických pracovníků všech stupňů. Využíváme moderní multimediální pomůcky a výukové modely a díky tomu se výuka stává efektivní, časově nenáročná, jednoduchá a pro účastníky zajímavá.

Školíme strážníky městských policií a členy sborů dobrovolných hasičů v poskytování první pomoci.

Vzděláváme příslušníky Policie a Hasičského sboru ČR v přednemocniční péči.

Realizujeme školení urgentní péče pro příslušníky ozbrojených sil v rámci NATO.

Podílíme se a spolupracujeme na řadě odborných projektů například v rámci rozšíření včasné veřejné defibrilace a systémového používání automatizovaných externích defibrilátorů a vzdělávání v moderních postupech neodkladné první pomoci a resuscitace.

Zajišťujeme zdravotnické asistence a dozory na kulturních a společenských akcích.

Poskytujeme dentální poradenství a dentální hygienu.

Provozujeme specializované eshopy Zdravotnické přístroje a vybavení, Dentální péče a ústní hygiena.