Kurzy první pomoci

AZ-Medica Educa, s.r.o. - vzdělávací společnost profesionálních záchranářů

Naučte se s námi správně poskytovat první pomoc rychle, moderně a bezpečně!

PŘIPRAVUJEME

ČLEN PRVNÍ POMOCI 23. únor 2019

Akreditovaný kurz MŠMT v rozsahu 80-ti hodin. Kurz vedený profesionálními záchranáři/zdravotníky záchranné služby je nově akreditován dle podmínek MŠMT platných od roku 2017. Posluchači kurzu Člen první pomoci se seznámí a prakticky procvičí kompletní první pomoc.  Kurz se skládá z 50 vyučovacích hodin teorie a 30 vyučovacích hodin praxe. Součástí výuky je také stanovování diagnoz pacienta a práce s diagnostickými přístroji a jejich použití v praxi (použití AED, tlakoměr, fonendoskop, pulsní oxymetr apod.). Praktická výuka je koncipována zážitkovou formou s ukázkami simulovaných zranění a postupů první pomoci. Součástí praktické výuky je i výcvik v bazénu a pedagogická příprava k výuce první pomoci...

Chci vědět víco kurzu Člen první pomoci

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 23. únor 2019

Akreditovaný (rekvalifikační) kurz MŠMT v rozsahu 41 hodin. Nově akreditován dle podmínek MŠMT platných od roku 2017. Kurz je veden profesionálními záchranáři/zdravotníky záchranné služby. Obsahem kurzu je teoretická a praktická znalost první pomoci, základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu s instruktory. Kurz se skládá z 22 hodin teorie a 19 hodin praktického výcviku, rozdělených do 9 témat. Při výuce kombinujeme zážitkovou formu praktického výcviku s nezbytným teoretickým základem. Školení seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví...

Chci vědět víco kurzu Zdravotník zotavovacích akcí

NEODKLADNÁ PRVNÍ POMOC A RESUSCITACE S AED 27. únor 2019

Základní kurz první pomoci, kde vás naučíme jak reagovat při selhání životních funkcí člověka a jak snadno poskytnout neodkladnou první pomoc. Naučíme vás jak zajistit místo události a bezpečnost zachránce, jak funguje systém záchranné služby, co je to křivka přežití, jak se vyšetřují a diagnostikují životní funkce postiženého, jak  zprůchodňujeme dýchací cesty, jak se oživuje, komunikujeme s tísňovou linkou, používá automatizovaný externí defibrilátor (AED) a mnohem více. Veškeré úkony a postupy jsou pak prakticky procvičovány na resuscitačních modelech...

Chci vědět víco kurzu resuscitace s AED

 

AKUTNÍ STAVY A PRVNÍ POMOC U DĚTÍ 7. březen 2019

Kurz  je zaměřený na řešení nejčastějších akutních stavů u miminek a dětí do 12 let. Naučíme vás reagovat na situace bezprostředně ohrožující život dítěte. Ukážeme si jak rozeznat závažnost zdravotního stavu dětí a jak adekvátně reagovat. Popíšeme rozdílnosti a specifika dětského pacienta a probereme také jak pomoci dusícím se dětem. Přiblížíme systém odborné péče a fungování zdravotnické záchranné služby. Po absolvování tohoto kurzu, byste měli s klidem a jistotou řešit většinu zdravotních potíží vašich ratolestí. Je určen především maminkám ( i nastávajícím) a všem, kdo zodpovídá za děti a chce se naučit zvládat akutní život ohrožující situace u miminek a dětí...

Chci vědět víco kurzu Akutní stavy u dětí

KANYLACE PERIFERNÍCH ŽIL 14. březen 2019

Otevřený odborný kurz určený pro všechny zájemce, nejen zdravotníky, kteří se chtějí zdokonalit a nebo naučit, jak se zajišťují žilní vstupy u dospělého člověka. Cílem tohoto odborného modulu je naučit účastníky způsoby a možnosti správné a bezpečné kanylace periferní žíly, jaké jsou možnosti vstupů do krevního řečiště, legislativní podmínky, možné komplikace, rady a triky. Pomocí našich výukových modelů se naučíte správnou techniku a použití různých druhů periferních kanyl. V první části kurzu dostanete teoretický základ a ve druhé praktické části si vše vyzkoušíte. Po absolvování kurzu budete umět kanylovat periferní žíly a používat k tomu různé druhy materiálu...

Chci vědět víco kurzu kanylace periferních žil

 

SEBEOBRANA PRO ZDRAVOTNÍKY 30. březen 2019

Speciální otevřený půldenní tématický kurz nejen pro zdravotníky vedený profesionálními instruktory. Napadení zdravotnických pracovníků při výkonu povolání je bohužel v dnešní době poměrně časté. Většina nemá zkušenosti a znalosti účinné obrany. Tento kurz vám pomůže najít způsoby jak efektivně eliminovat případného útočníka. Celý kurz je koncipován jako zážitkový a účastníci mají možnost individuálních konzultací s lektory. V našem tématickém kurzu se ve čtyřech hodinových blocích pod dohledem zkušených instruktorů naučíte jak se efektivně ubránit. Ukážeme vám základní techniky a způsoby obrany proti agresivnímu pacientovi/útočníkovi. Dostanete teoretický základ osobní obrany a poté si veškeré chvaty a techniky společně v praxi vyzkoušíme....

Chci vědět víco kurzu Sebeobrana pro zdravotníky

EKG PRAKTICKY 13. duben 2019

Otevřený odborný kurz určený pro všechny zájemce, nejen zdravotníky, kteří se chtějí zdokonalit ve čtení a vyhodnocování EKG.  Teoretická část kurzu je zaměřena na principy a způsoby  monitorace srdeční činnosti, zobrazování jednotlivých křivek a jejich vyhodnocování. Probereme jednotlivé typy EKG záznamů a naučíme vás přiřazovat jim příslušná onemocnění srdce. Součástí kurzu je praktická část, kde si v jednoduchém testu vyzkoušíte sami rozeznávat a vyhodnocovat křivky a budete si moci vyzkoušet v reálu použití EKG a "natočení" křivky na 12-ti svodovém přístroji. Naučíte se jak EKG monitor správně ovládat a správně umísťovat snímače na tělo pacienta...

Chci vědět víco kurzu EKG Prakticky

 

HLEDÁME NOVÉ FIGURANTY

Pro naše zážitkové a vzdělávací kurzy první pomoci hledáme nové figuranty. Aktuálně rozšiřujeme tým spolupracovníků, kteří nám pomohou při realizaci našich výcvikových kurzů s maskovanými zraněními. Naši maskovací specialisté vytvoří realistická zranění jako je třeba masivní krvácení, úraz hlavy, otevřená zlomenina nebo střelná rána. Ideální příležitost pro studenty zdravotních škol vyzkoušet si teorii v praxi. Hledáme ženy i muže ve věku od 18 do 60 let nejlépe z okolí Prahy. Předchozí zkušenosti jsou vítány, ale nejsou podmínkou...

Více informacíjak se stát figurantem

 

Z NAŠICH AKCÍ:

Aktuálně:


HLEDÁME NOVÉ FIGURANTY


Pro naše zážitkové a vzdělávací kurzy první pomoci hledáme nové figuranty. Aktuálně rozšiřujeme tým spolupracovníků, kteří nám pomohou při realizaci našich výcvikových kurzů s maskovanými zraněními. Naši specialisté vytvoří realistická zranění jako je třeba masivní krvácení, úraz hlavy, otevřená zlomenina nebo střelná rána. Ideální příležitost pro studenty zdravotních škol vyzkoušet si teorii v praxi. Hledáme ženy i muže . . .

Do nejbližšího kurzu ještě zbývá:

Únor

23

Jsme partnery projektu aplikace Záchranka. Už jí také máte ve svém chytrém telefonu? Pomáhá zachránit život.