Praktická resuscitace pro sestry

Akreditovaný seminář určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické laboranty, nutriční terapeuty, ortoptisty, zubní techniky, asist. ochrany veřejného zdraví, dentální hygienisty, zdrav.sociální pracovníky, zdrav.záchranáře, farmaceutické asistenty.

Akce je ohodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání dle vyhlášky č.4/2010 Sb

Počet kreditů: 4

Stručný popis kurzu

 • Základy poskytování neodkladné první pomoci.
 • Systém IZS, tísňové linky, komunikace.
 • Základní životní funkce, diagnostika NZO.
 • Postupy při kardiopulmonální resuscitace dospělých a dětí.
 • Význam a použití automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v algoritmu první pomoci.
 • Rozšířená KPR, farmakoterapie.

Obsah praktického výcviku:

 • Zajištění bezpečnosti při poskytování první pomoci, komunikace s postiženým.
 • Základní vyšetření a diagnostika životních funkcí, fenomén terminálních dechů - gasping.
 • Komunikace s tísňovou linkou ZOS.
 • Nácvik resuscitace u dospělých.
 • Postupy při zajištění a zprůchodnění dýchacích cest, bezpečné manévry k odstranění cizích těles.
 • Nácvik alternativního zajištění DC.
 • Nácvik zajištění žilního přístupu.
 • Nácvik resuscitace dětí.
 • Nácvik bezpečných způsobů ventilace pacienta. Použití dýchacího vaku a masky.
 • Nácvik použití AED v rámci resuscitace.
 • Nácvik polohování pacienta a způsoby případného transportu.
 • Nácvik zajištění pacienta s poraněním páteře. Použití pomůcek – krční límce.
 • Poradna

V průběhu kurzu jsou použity audio a video ukázky z praxe záchranné služby. Praktický výcvik probíhá po skupinkách s jednotlivými lektory.

Lektoři kurzu:

Profesionální zdravotničtí záchranáři

Cena za kurz: 490 Kč/osoba

(zahrnuje výuku, studijní materiály a pomůcky, certifikát)

Přihlásit se na kurz

Podmínky zrušení:

V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 3 dny před jeho začátkem anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz.

V případě, že se odhlásíte ve lhůtě více než 3 dnů před započetím kurzu, na který jste se přihlásili, je storno poplatek 1 000 Kč.

Případné ubytování si účastníci zabezpečují a hradí sami.