Kurz Neodkladná první pomoc a resuscitace

Základní kurz první pomoci, kde vás naučíme jak reagovat při selhání životních funkcí člověka a poskytnout mu neodkladnou první pomoc.

Náplň kurzu:

Zajištění místa události, bezpečnost zachránce, systém záchranné služby, křivka přežití, vyšetření a diagnostika životních funkcí, lapavé dechy, zprůchodnění dýchacích cest, komunikace s tísňovou linkou, neodkladná resuscitace dětí a dospělých, použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), manévry a polohování pacienta, zajištění dýchacích cest pacienta, bezpečné způsoby ventilace, bariérové pomůcky, poresuscitační zotavovací poloha...a mnohem více.

Veškeré úkony a postupy jsou s účastníky prakticky procvičovány na resuscitačních modelech!

Kurz je určen pro všechny, kdo si chtějí obnovit znalosti první pomoci dle nových platných doporučení a naučit se používat AED.

Soutěž o nejlepší KPR.

Absolventi kurzu získají osvědčení o odborném proškolení.

Výuka probíhá dle aktuálních Guidelines 2021.

Délka kurzu včetně praktického výcviku je cca 2 hodiny

Cena za kurz: 590 Kč/osoba

(zahrnuje: výuku, veškeré pomůcky, certifikát)

Termín: 19.6. 2023

Přihlásit se na kurz

Podmínky zrušení:

V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 3 dny před jeho začátkem anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz.