Praktikum resuscitace pro lékaře a sestry

Vzdělávací kurz pro praktické lékaře a jejich zdravotní sestry

Praktický kurz KPR v souladu s Guidelines 2015

Náplň kurzu:

  • Základní KPR
  • Rozšířená KPR (léky, vstupy do krevního oběhu)
  • Alternativy zajištění dýchacích cest
  • Techniky KPR
  • Resuscitační pomůcky a přístroje
  • Včasná defibrilace
  • Použití AED u dospělých a dětí
  • Praktický nácvik - workshop

Počet kreditních bodů:  Sestra 4

Výuka probíhá v našem školícím středisku v Praze.

Cena za kurz:

450 Kč sestra, 550 Kč lékař

Počet míst je omezen. Účastníci budou přijímání dle pořadí došlých přihlášek.

Přihlásit se na kurz

Podmínky zrušení:

V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 2 dny před jeho začátkem anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz.

V případě, že se odhlásíte ve lhůtě více než 3 dnů před započetím kurzu, na který jste se přihlásili, je storno poplatek 100 Kč.