Záchrana tonoucího - praktický kurz v bazénu

Specializovaný zážitkový praktický kurz k řešení specifiky tonutí a následné první pomoci.

Probíhá v bazénu.

 

Určeno všem zájemcům, rodičům, vodákům, vedoucím táborů a pedagogickým pracovníkům apod., kteří se chtějí prakticky naučit jak pomoci tonoucímu člověku.

Stručný popis kurzu:

Teoretická část:

Specifika první pomoci při tonutí, bezpečnost zachránce, techniky transportu tonoucího, životní funkce, základy resuscitace, použití AED, komunikace s tísňovou linkou záchrané služby, resuscitace dospělých a dětí, zajištění dýchacích cest, ventilace.

Praktický výcvik v bazénu: 

Techniky skoku do neznámé vody, záchrana na vodě, techniky vytažení tonoucího z vody, způsoby komunikace a manipulace s tonoucím, záchrané pomůcky a další.

Vše probíhá prakticky v bazénu s instruktory.

Kurz je veden dle platných nových Guidelines 2021!

Lektoři kurzu: profesionální zdravotničtí a vodní záchranáři.

Délka kurzu: 3 hodiny

 

Cena:  800 Kč/osoba

( zahrnuje: výuku, veškeré pomůcky, bazén, certifikát)

TERMÍNY: zde

 

Pro přihlášení do kurzu prosím piště nebo volejte:

Tel.: +420 775 942 366
e-mail: robert.kamenik@centrum.cz

Podmínky zrušení:

V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 3 dny před jeho začátkem anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz.